Країнознавство

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Диференційований залік
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Химочка Г. М.ГПК-11
234Химочка Г. М.ГПК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ГПК-11Химочка Г. М.
217ГПК-11Химочка Г. М.

Опис курсу

Метою спецкурсу «Країнознавство» є комплексне вивчення природи, історії, населення, економіки, культури й політики окремих країн, вивчення окремих країн не самих по собі, а у їх зв’язках з Україною, а також систематизувати знання студентів про географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи, поглибити знання про глобальні проблеми людства і, зокрема, екологічних проблем.

Більше уваги приділяється державам-сусідам України і країнам Європи.

 Завдання: сформувати в студентів систему знань про сучасну політичну карту світу, розміщення населення нашої планети, світове господарство, основні економіко-географічні характеристики країн; стимулювати інтерес студентів до самостійного пошуку і аналізу необхідної інформації, сприяти формуванню навичок порівняльного аналізу інформації, умінь робити самостійні висновки; вдосконалити практичні навички працювати з картами атласу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методологічні основи країнознавства, сучасну політичну карту світу, глобальні проблеми людства (проблеми війни і миру, економічні, демографічні, екологічні, соціальні проблеми); міжнародні організації, а також природу, економіку, населення, культуру, екологічні проблеми окремих країн світу;

вміти: орієнтуватися у політичній карті світу, давати економіко-географічну характеристику окремих країн світу, робити порівняльний аналіз.

Рекомендована література

Основна

 1. Дахно І.І., Тимофієв С.М. Країни світу. Енциклопедичний довідник. –  – 606с.
 2. Економічна і соціальна географія світу. За ред. Степана Кузика. – 2005. – 672с.
 3. Масляк П.О.. Країнознавство. – 2008.
 4. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу “Географічне країнознавство” для студентів географічного факультету. – 2004.
 5. Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001. – 366с.

 Додаткова

 1. Г.де Блій, П.Муллер, О.Шаблій. Географія: світи, реґіони, концепти. – 2004.
 2. Гілецький Й.Р., Р.Р.Сливка, М.М.Богович. Економічна і соціальна географія. Посібник. Львів. – 2005.
 3. Густерін П. Про деякі проблеми вітчизняного країнознавства / / Азія і Африка сьогодні. 2007, № 7.
 4. Мальський М.З., Зінько І.З. Система знань про етнос, державу і суспільство // Політика і час. – 1997. – №12.
 5. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 566с.
 6. Яценко Б.П. Політична Географія. – К.: НАНУ, 2005. – 132 с.
 7. Атлас. Економічна і соціальна географія світу. 10-11 клас.- К.: Картографія, 2010. — 56 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://pidruchniki.ws/15840720/geografiya/krayinoznavstvo_-_maslyak_po
 2. http://pidruchniki.ws/19391217/turizm/krayinoznavstvo_-_malska_mp

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму