Конструювання та розробка пристроїв автоматизації експерименту

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518ArrayЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – одержання студентами знань і навичок, які потрібні інженеру для створення комп’ютерних вимірювальних систем, а також розуміння конструкції і принципу дії готових пристроїв автоматизації експерименту.

Основним завданням курсу є ознайомлення з принципами комп’ютерного керування різного роду пристроями електроніки та опрацювання даних вимірювань. У матеріа¬лах курсу використовуються основи радіоелектроніки та цифрової мікросхемотехніки.
Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
– структуру комп’ютерної вимірювальної системи;
– можливості модульних конструкцій автоматизації експерименту;
– елементну базу інтегральної електроніки для перетворення сигналів: АЦП і ЦАП;
– сучасні комп’ютерні вимірювальні комплекси.
вміти:

– програмувати стандартні порти для вводу-виводу інформації від вимірювальних пристроїв;
– підбирати та складати модульні системи;
– користуватися пристроями реєстрації зображень;
– опрацьовувати результати вимірювань;
– друкувати графічну інформацію за даними вимірювань.

Рекомендована література

1. Певчев Ю.Ф., Финогенов К.Г. Автоматизация физического зксперимента. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
2. Задков В.Н., Пономарев Ю.В. Компьютер в зксперименте. – М.: Наука, 1988.
3. Катыс Г.П. Восприятие и анализ оптической информации автоматической системой. – М.: Машиностроение, 1986.
4. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структури. Инженерные решения: Справочник. – М. : Радио и связь, 1990.
5. Пресе Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. – М.: Радио и связь, 1991.
6. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. – М.: Радио и связь, 1984.
7. Основы метрологии и электрические измерения. / Под ред. Е.М.Душина. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
8. Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, пара¬мет¬ры, применение. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
9. Техническое зрение роботов. / Под ред. Якушенкова Ю.Г. – М.: Машиностроение, 1990.