Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Залік
3Залік
4Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ХМК-11Мілян О. В.
234ХМК-11Мілян О. В.
336ХМК-21Мілян О. В.
434ХМК-21Мілян О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у вивченні фонетичних, лексичних, граматичних та стилістичних особливостей англійської мови, її практичному застосуванні на побутовому та професійних рівнях.
Завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з граматикою, побутовою та професійною лексикою, вироблення навичок усної та писемної комунікації, вміння передавати наукову інформацію зі свого фаху.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати та вміти:
• Брати участь в усному мовленні іноземною мовою, в обсязі тематики, передбаченої програмою.
• Володіти лексикою професійного спрямування в обсязі тематики, передбаченої програмою.
• Готувати презентації, доповіді та реферати на побутові теми та зі спеціальноті.
• Робити лексико-граматичний аналіз текстів.

Рекомендована література

1. Т. В. Барановська. Граматика англійської мови.Збірник вправ. ТОВ «ВП -Логос- М» Київ, 2011-328с.
2. Ю. Голіцинський. Англійська мова. Граматика. – Київ,Арій, 2008 – 542с.
3. Верба Г.А., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – Київ, 1993.
4. Е.О. Мансі. Підручник з англійської мови для немовних факультетів. Київ, Арій, 2008 – 425с.
5. Микитенко Н. О. English for Students of Ecology: навч. посібник / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. — 208 с. – 13 друк. арк.
6. Ісаєва Г.Т. Basic English: підручник / Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. – Львів : ПАІС, 2004 (1-е вид.), 2005 (2-ге вид., перероблене і доповнене), – 350 с., 2007 (3-тє вид., скорочене). – 280 с.
7. І. А. Веретіна. Англійська мова. Комп’ютерні науки. – Київ «Вища школа», Арій, 2008.
8. Семенова В.І. Методичні вказівки до читання літератури англійською мовою за фахом для студентів І курсу хімічного факультету. – Львів, 2000.
9. Чапля З.Г., Семенова В.І. English for Chemists. Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2003 – 205с.
10. Чапля З.Г. Методичні вказівки для студентів ІІ курсу хімічного факультету. Видатні хіміки світу. – Львів, 1997.
11. Брона О.А. Англійська мова для геологів: навч. посібник / Брона О.А., Шумська О.А. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 124 с.
12. Салівонова Г.І., Шумська О.А. Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови на тему «Фахові тексти для студентів, аспірантів геологічного та географічного факультетів». – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
13. Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., О. Я. Цукровський. English for students of Electronics. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
14. Ісаєва Г.Т. Enjoy your Reading (Читайте з задоволенням): навч. посібник / Г.Т. Ісаєва, Н.О.Микитенко, О.М. Тимошик. – Львів: «Світ», 2002. – 144 с.
15. Е.Г. Воронова. Legends of King Arthur. – М., Айрис Пресс, 2010. – 78с.
16. Микитенко Н. О. Feasts of the English-Speaking Countries: Traditions and Customs: навч. посібник / Микитенко Н. О., Терещук Д. Г. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 100 с.
17. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М., Ukraine and International Organizations. Навчальний посібник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.- 326с.
18. О. Я. Письменная.Английский язык: Екология и охрана окружающей среди. – ООО Издательство «Айрис пресс», 2005.
19. Stuart Redman. English Vocabulary in Use.- Cambridge University Press, 2008.- 263c.
20. Англо-українські словники.
21. Українсько-англійські словники.