Інформатика ОТ та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Паночко Г. І.ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ХМК-21Паночко Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглянути різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.
Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста навчити студентів Природничого коледжу працювати та використовувати можливості сучасних персональних комп’ютерів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• предмет, методи та завдання дисципліни;
• влаштування файлової системи комп’ютера;
• засади взаємодії з графічним інтерфейсом ОС Windows XP, правила використання та можливості стандартних офісних програм;
• Можливості програмного пакету OriginPro7.0, технічного редактора набору текстів ISISDraw;
• Структура програми мовою Python 7.2.0.
вміти:
• знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера;
• створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи;
• досконало використовувати можливості офісних програм;
• працювати в графічних редакторах;
• працювати з редакторами технічних текстів;
• описувати алгоритми розв’язування типових задач

Рекомендована література

Базова
1. Марк Лутц Изучаем Python Санкт – Петербург – Москва 2011, 1240 с
2. John M. Zelle, Ph.D. Python Programming: an introduction to computer sciense Version 1.0rc2 Fall 2002, 253 p
3. І. О. Хвищун Програмування і математичне моделювання Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. 543с.
4. Дж. Брукшир Информатика и вычислительная техника Москва 2004, 619с
5. Кобилинський В.І. Excel з нуля. Збірник лабораторних та практичних робіт. – 2-е вид. – Овруч, Гімназія. 2010. – 24 стор.
6. О.П. Исакова, Ю.Ю. Тарасевич, Ю.И. Юзюк Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета Origin. Анализ и обработка спектров. — Астрахань: ОГОУ ДПО «АИПКП», 2007.— 68с.
7. М.О.Гірник, А.В.Костенко та ін. Maple 7. Основи практичного застосування. Львів ВНТЛ Класика 2002 – 174с.
8. И. Котельников, П. Чеботаев Издательская система LaTeX 2e Сибирский хронограф Новосибирск 1998 – 493с.
Допоміжна
1. Руденко В.Д., Макарчук О.М. та ін. Практичний курс інформатики. Київ, Фенікс, 1997.
2. И. Краинский Word 2007. Популярный самоучитель ,изд. «Питер» 2008
3. Бондаренко С.В; Бондаренко М.Ю. Excel 2007. Популярный самоучитель, изд. «Питер» 2008
4. Тихомиров А. Н. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все програмы пакета. Питер 2008