Інформатика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Паночко Г. І.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
372БЛК-21Паночко Г. І.
ГЛК-21Паночко Г. І.
ГПК-21Паночко Г. І.
ГРК-21Паночко Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – сформувати у студентів систему знань та навиків в області використання сучасних комп’ютерів. Розглянути різні аспекти використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста навчити студентів Природничого коледжу працювати та використовувати можливості сучасних персональних комп’ютерів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • влаштування файлової системи комп’ютера;
 • засади взаємодії з графічним інтерфейсом ОС Windows, правила використання та можливості офісних програм.
 • можливості графічного редактора OriginPro7.0, технічного редактора набору текстів.
 • елементи програмування мови Borland Pascal

 

вміти:

 • знаходити потрібні дані на дисках комп’ютера;
 • створювати й редагувати каталоги, текстові та табличні документи;
 • досконало використовувати можливості офісних програм
 • працювати в графічному редакторі OriginPro7.0
 • складати алгоритми для написання програм, враховуючи особливості конкретної задачі

 

Рекомендована література

Базова

 1. І. О. Хвищун Програмування і математичне моделювання Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. 543с.
 2. Дж. Брукшир Информатика и вычислительная техника Москва 2004, 619с
 3. Кобилинський В.І. Excel з нуля. Збірник лабораторних та практичних робіт. – 2-е вид. – Овруч, Гімназія. 2010. – 24 стор.
 4. О.П. Исакова, Ю.Ю. Тарасевич, Ю.И. Юзюк Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью пакета Origin. Анализ и обработка спектров. — Астрахань: ОГОУ ДПО «АИПКП», 2007.— 68с.
 5. Бондаренко С.В; Бондаренко М.Ю. Word Популярный самоучитель, изд. «Питер» 2005

 

Допоміжна

 1. Руденко В.Д., Макарчук О.М. та ін. Практичний курс інформатики. Київ, Фенікс, 1997.
 2. И. Краинский Word 2007. Популярный самоучитель ,изд. «Питер» 2008
 3. Бондаренко С.В; Бондаренко М.Ю. Excel Популярный самоучитель, изд. «Питер» 2008
 4. Тихомиров А. Н. Самоучитель Microsoft Office Все програмы пакета. Питер 2008