Хроматографічний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Мартяк Т. М.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ХМК-31Мартяк Т. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основ хроматографічного аналізу, суті та можливостей окремих хроматографічних методів.

Завдання – навчити студентів виконувати виявлення та визначення речовин, їх розділення та концентрування за допомогою методів хроматографічного аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію хроматографічних методів аналізу та їх основні різновиди;
 • хіміко-аналітичні характеристики окремих хроматографічних методів;
 • будову апаратури та устаткування в хроматографії;
 • основні галузі застосування хроматографії;
 • правила техніки роботи при виконанні хроматографічних досліджень.

вміти:

 • виконувати кількісний та якісний аналіз хроматографічними методами;
 • самостійно вибирати оптимальний різновид хроматографії для проведення аналізу конкретних об’єктів;
 • самостійно вибирати оптимальні умови для хроматографічного розділення та визначення окремих компонентів в сумішах;
 • проводити статистичну обробку результатів аналізу;
 • розв’язувати розрахункові задачі з хроматографічних методів аналізу.

Рекомендована література

Основна

 1. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Лисенко О.М. Основи хроматографічного аналізу. –К.: ВГЦКДУ, 2002. –121 с.
 2. Мицуике А. Методы концентрирования микроэлементов в неорганическом анализе /Пер. с англ. – М.: Химия, 1986. –152с.
 3. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. – К.: Либідь 1996. –301 с.
 4. Набиванец Б.И., Мазуренко Е.А. Хроматографический анализ. –К.: Вища школа,1979.
 5. James M. Miller Chromatography: consepts and contrasts.– New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore: Jonh Wiley & Sons, 2004. – 294p.
 6. Cazes J., Scott R.P.W. Chromatography – New York/ Basel: Marsel Dekker, Inc, 2002.– 477p.
 7. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. –М.: Высшая школа, 1983.
 8. Белявская Т.А., Большова Г.А., Брикина Г.Д. Хроматография неорганических веществ: Практическое руководство. –М.: Высшая школа, 1986.
 9. Березкин В.Г., Татаринская В.С. Газохроматографические методы анализа примесей. –М.: Наука, 1970.
 10. Количественный анализ хроматографическими методами / Под ред. Э.Кэц. –М.: Мир, 1990.

Додаткова

 1. Вяхирев Д.А., Шушунова А.Ф. Руководство по газовой хроматографии. – М.: Высшая школа, 1975.
 2. Гельферих Ф. Иониты. –М.: Иностр. лит., 1962.
 3. Количественный анализ хроматографическими методами / Под ред. Э.Кэц. –М.: Мио, 1990.
 4. Мархол М. Ионообменники в аналитической химии: В 2 ч. –М.: Мир, 1985. 
 5. Морозов А.А. Хроматография в неорганическом анализе. – М.: Высшая школа, 1972.
 6. Ольшанова К.М., Потапова М.А., Морозова Н.М. Практикум по хроматографическому анализу. –М.: Высшая школа, 1970.
 7. Риман В., Уолтон Г. Ионообменная хроматография в аналитической химии. –М.: Мир, 1973.
 8. Стыцкин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. –М.: Химия, 1986.