Хроматографічний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Мартяк Т. М.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ХМК-31Мартяк Т. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основ хроматографічного аналізу, суті та можливостей окремих хроматографічних методів.

Завдання – навчити студентів виконувати виявлення та визначення речовин, їх розділення та концентрування за допомогою методів хроматографічного аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію хроматографічних методів аналізу та їх основні різновиди;
 • хіміко-аналітичні характеристики окремих хроматографічних методів;
 • будову апаратури та устаткування в хроматографії;
 • основні галузі застосування хроматографії;
 • правила техніки роботи при виконанні хроматографічних досліджень.

вміти:

 • виконувати кількісний та якісний аналіз хроматографічними методами;
 • самостійно вибирати оптимальний різновид хроматографії для проведення аналізу конкретних об’єктів;
 • самостійно вибирати оптимальні умови для хроматографічного розділення та визначення окремих компонентів в сумішах;
 • проводити статистичну обробку результатів аналізу;
 • розв’язувати розрахункові задачі з хроматографічних методів аналізу.

Рекомендована література

Основна

 1. Набиванець Б., Сухан В., Лисенко О. Основи хроматографічного аналізу. – Київ, 2002.
 2. Мицуике А. Методы концентрирования микроэлементов в неорганическом анализе /Пер. с англ. – Москва, 1986.
 3. Набиванець Б., Сухан В., Калабіна Л. Аналітична хімія природного середовища. – Київ, 1996.
 4. Набиванец Б., Мазуренко Е. Хроматографический анализ. – Киев, 1979.
 5. James M. Miller Chromatography: consepts and contrasts.– New York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ Singapore, 2004.
 6. Cazes J., Scott R.P.W. Chromatography. – New York/ Basel, 2002.
 7. Айвазов Б. Введение в хроматографию. – Москва, 1983.
 8. Белявская Т., Большова Г., Брикина Г. Хроматография неорганических веществ: Практическое руководство. – Москва, 1986.
 9. Березкин В., Татаринская В. Газохроматографические методы анализа примесей. – Москва, 1970.
 10. Количественный анализ хроматографическими методами / Под ред. Э. Кэц. – Москва, 1990.

Додаткова

 1. Вяхирев Д., Шушунова А. Руководство по газовой хроматографии. – Москва, 1975.
 2. Гельферих Ф. Иониты. – Москва, 1962.
 3. Мархол М. Ионообменники в аналитической химии: в 2 ч. – Москва, 1985. 
 4. Морозов А. Хроматография в неорганическом анализе. – Москва, 1972.
 5. Ольшанова К., Потапова М., Морозова Н. Практикум по хроматографическому анализу. – Москва, 1970.
 6. Риман В., Уолтон Г. Ионообменная хроматография в аналитической химии. – Москва, 1973.
 7. Стыцкин Е., Ициксон Л., Брауде Е. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. – Москва, 1986.