Геологія з основами геоморфології

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Генералова Л. В.БЛК-11, ГЛК-11, ГПК-11, ГРК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172БЛК-11Генералова Л. В.
ГЛК-11Генералова Л. В.
ГПК-11Генералова Л. В.
ГРК-11Генералова Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118БЛК-11Генералова Л. В.
ГЛК-11Генералова Л. В.
ГПК-11Генералова Л. В.
ГРК-11Генералова Л. В.

Опис курсу

Мета полягає в отримані студентами першого курсу відомостей про геологію загалом, її об’єкт вивчення та наукові напрями, набутті знань про методи геологічних досліджень, будову і вік Землі, сутність і закономірності перебігу екзогенних та ендогенних процесів, а також в оволодінні навиками польового визначення мінералів та порід різних генетичних типів, які поширені у земній корі.

Завданням:

 • параметри Землі та її фізичні поля;
 • фізико-хімічні особливості та будову внутрішніх оболонок Землі;
 • головні структурні елементи земної кори;
 • тектонічні рухи, їхні причини та наслідки;
 • закономірності поширення та розвитку магматизму;
 • метаморфізм та метаморфічні породи;
 • екзогенні континентальні процеси, їхню роль у формуванні рельєфу
 • геологічну діяльність морів та океанів;
 • найпоширеніші мінерали та породи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 знати:

 • головні методи геологічних досліджень;
 • будову і речовинний склад Землі загалом та земної кори зокрема;
 • відносну геохронологію та її методи;
 • геологічні умови виникнення землетрусу, шкали визначення їхньої інтенсивності;
 • класифікацію мінералів та методику їхнього польового визначення;
 • класифікацію і склад порід різних генетичних типів;
 • закономірності перебігу, вплив на морфологію фізичної поверхні екзогенних процесів та генетичні типи відкладів, утворені ними;
 • зміст магматичних процесів;
 • сутність метаморфізму, його види та чинники;
 • складчасті і розривні дислокації земної кори;
 • головні структурні елементи земної кори.

 вміти:

 • використовувати методи відносної геохронології;
 • описувати та визначати поширені у земній корі мінерали;
 • розпізнавати та описувати породи різних генетичних типів;
 • характеризувати найважливіші типи тектонічних структур;
 • аналізувати прояви та розвиток екзогенних континентальних процесів;
 • аналізувати геологічної діяльності морів та океанів;
 • користуватися геологічним компасом.

Рекомендована література

Базова

 1. Куровець М. Основи геології: Підручник для вузів. – Львів, 1997.
 2. Смішко Р. Геологія з основами геоморфології. Навчальний посібник. – Львів, 2005.
 3. Мізерський В. Динамічна геологія. – Львів, 2011.
 4. Ковальчук І. Лабораторний практикум із загальної геології. – Львів, 1997.
 5. Паранько І. Загальна геологія. Навчальний посібник. – Кривий Ріг, 2003.

 

Додаткова

 1. Свинко Й. Геологія. — Київ, 2003.
 2. Свинко Й. Геологія. Практикум. — Київ, 2006.
 3. Паранько І. Геологія з основами геоморфології : [навч. посібник] / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. – Кривий Ріг, 2008.
 4. Якушова А. Общая геология / А. Якушова, В. Хаин, В. Славин — Москва, 1988.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Програма курсу «Геологія з основами геоморфології»
 3. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
 4. Бібліотека геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
 5. http://geology.lnu.edu.ua/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/Gen_geology-Sivoronov.htm
 6. http://dynamo.geol.msu.ru/TextBooks/global-geology-practice.pdf