Геологія України

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Генералова Л. В.ГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ГЛК-31Генералова Л. В.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з геологічною будовою території України, у тому числі з сучасними даними про:

 • геоструктурну (тектонічну) позицію території України;
 • сучасну схему тектонічного районування території України;
 • стратиграфічне розчленування відкладів.

Завдання:

 • ознайомлення з особливостями будови земної кори території України;
 • тектонічне районування території України;
 • опанування особливостей стратиграфії, магматизму, тектоніки геоструктур них елементів території України;
 • характеристика геологічної історії різних хронологічних етапів території України;
 • ознайомлення з головними перспективами території України на корисні копалини.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • схеми стратиграфічного розчленування всіх регіонів України, формаційну характеристику найважливіших породних комплексів, їх літологічний склад, потужність, а також і палеонтологічну характеристику;
 • головні структурні елементи земної кори в межах території України: платформи, щити, плити, синеклізи і антеклізи, найбільші розривні порушення, тощо;
 • головні риси геологічної будови четвертинного покрову в межах України;
 • положення найважливіших родовищ корисних копалин України.

вміти: виконувати тектонічне районування території України; вирізняти головні геоструктурні елементи території країни; розбиратися у специфічних рисах стратиграфії, магматизму, тектоніки платформ і складчасто-покривних областей, в цілому, і зокрема для геоструктур України; використовуючи фактологічну базу щодо особливостей будови головних геоструктурних елементів України моделювати типи земної кори, на якій вони розвивалися, історію геологічного розвитку регіону та розглядати перспективи території України щодо корисних копалин; читати геологічну карту України.

Рекомендована література

Базова

 1. Атлас ”Геологія і корисні копалини України”. – Київ, 2001.
 2. Бондарчук В. Геологія України. – Київ, 1959.
 3. Бондарчук В. Геологічна будова УРСР. – Київ-Харків, 1947.
 4. Лебединский В. Геологические экскурсии по Крыму: Путеводитель. — 3-е, перераб. — Симферополь, 1988.
 5. Геология СССР. Т.5. Украинская ССР и Молдавская ССР/Гл. ред. Антропов П. – Москва, 1963.
 6. Геология СССР / Богоявленская О., Пучков В., Фёдоров М. – Москва, 1991.
 7. Краткий курс региональной геологии СССР / Короновский Н. – Москва, 1984.
 8. Лазько Е., Кирилюк В., Сиворонов А., Яценко Г. Нижний докембрий западной части Украинского щита: (Возрастные комплексы и формации). – Львов, 1975.
 9. Лазько Е. Региональная геология СССР, т.1 – Москва, 1975.
 10. Милановский Е. Геология СССР, ч.1. Введение. Древние платформы и метаплатформенные области. – Москва, 1987.
 11. Милановский Е. Геология СССР, ч.3. Средиземноморский и Тихоокеанский подвижные пояса. Заключение. – Москва, 1991.
 12. Паранько І., Сіворонов А. Геологічна історія території України. – Кривий Ріг, 2007.
 13. Стратиграфічний кодекс України. – Київ, 1993.
 14. Тектоника Украины (труды УкрНИГРИ, вып.XXXVI) / отв. ред. Круглов С., Цыпко А. – Москва, 1988.

Додаткова

 1. Геологическое строение и тектонические особенности Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / Кушнирук В. – Киев, 1968.
 2. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. – Ч.2 (тектоника, вопросы литогенеза, магматизма и метаморфизма, закономерности размещения полезных ископаемых) / под ред. Я. Кульчицкого и др. Львов, 1977.
 3. Хоменко В. Глибинна будова Закарпатського прогину – Київ, 1978.
 4. Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР (объяснительная записка к тектонической карте нефтегазоносных областей юго-запада СССР с использованием материалов космических съемок // Р. Гарецкий, В. Глушко, Н. Крылов и др. – Москва, 1988.
 5. Глубинные геологические срезы западных областей Украины (в связи с перспективами нефтегазоносности). Объяснительная записка к геологическим картам территории западных областей Украины на срезах -3000, -5000, -7000 м м-ба 1:50000 / Под ред. В. Глушко. – Киев, 1980.
 6. Багатства надр України. Розвиток геологорозвідувальної справи за роки Радянської влади / АН УРСР. Сектор історії техніки і природознавства Ін-ту історії; М-во геології УРСР та ін.; Редкол.: В. Бондарчук (голов. ред.) та ін. – Київ, 1968..
 7. Опорные скважины СССР (Харьковская опорная скважина). – Ленинград, 1967.