Геологія корисних копалин

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Генералова Л. В.ГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГЛК-31Генералова Л. В.

Опис курсу

Метою навчального курсу „Геологія родовищ корисних копалин” є ознайомлення студентів з загальною геотектонічною позицією родовищ певної корисної копалини, морфометричними характеристиками рудних тіл, умовами їхнього залягання, розмірами, формами тощо.

Завдання: ознайомлення із сучасними уявленнями про характер природних процесів рудоутворення, специфіку геолого-структурних і фізико-хімічних умов їхнього утворення та із загальними закономірностями розміщення родовищ корисних копалин у певних геотектонічних зонах земної кори.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • типізацію корисних копалин та методи їхнього вивчення;
 • класифікаційну систему корисних копалин;
 • процеси рудоутворення та генетичну класифікацію родовищ корисних копалин;
 • умови залягання та морфометрію рудних тіл;
 • магматичні родовища;
 • пегматитові, скарнові та гідротермальні родовища;
 • родовища звітрювання, розсипні та осадові родовища;
 • родовища металевих корисних копалин;
 • родовища неметалевих корисних копалин;
 • природні енергетичні ресурси;
 • екологічні зміни природного середовища , пов’язані з розробкою корисних копалин.

вміти:

 • визначати промислові мінерали металевих корисних копалин;
 • визначати головні мінерали і породи  неметалевих корисних копалин;
 • визначати породи горючих копалин;
 • здійснювати мінерагенічне районування;
 • складати бази даних металевих родовищ в Україні;
 • оцінювати запаси нафти і газу в Україні.

Рекомендована література

Базова

 1. Татаринова П., Карякина А. Курс месторождений твердых полезных ископаемых. – Москва, 1985.
 2. Романович И. Месторождения неметаллических полезных ископаемых. – Москва, 1986.
 3. Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые. – Москва, 1986.
 4. Смирнов С. Курс месторождений твердых полезных исеопаемых. – Москва, 1975

Додаткова

 1. Годовиков А. Минералогия. – Москва, 1983.
 2. Лазаренко Є. Курс мінералогії. – Київ, 1970.
 3. Лазаренко Є., Винар О. Мінералогічний словник. – Київ, 1975.
 4. Белоусова О., Михина В. Общий курс петрографии. – Москва, 1972.

Інформаційні ресурси

 1. Програма спецкурсу Геологія корисних копалин
 2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка та геологічного факультету.
 3. Колекція зразків
 4. Мінералогічний музей
 5. Музей геології корисних копалин

Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись  для поглибленого вивчення структури  регіонів досліджень

http://www.pryroda.gov.ua

http://www.sovzoond.ru

http://www.sovinformsputnik.ru

http://www.nkau.gov.ua

http://www.usgs.gov

http://www.radarsat.space.gc.ca

http://www.spot.com

http://www.esa.int

http://www.eusc.europa.eu