Основи матеріалознавства

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Слободзян Д. П.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ЕЛК-21Слободзян Д. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи матеріалознавства” є формування у студентів необхідними фізичного та інженерного підходу до вибору матеріалу для конкретного електронного приладу та розуміння переваг, недоліків та меж ефективного використання певного матеріалу.
Предмет навчальної дисципліни ” Основи матеріалознавства”: електронні властивості в кристалічних та аморфних матеріалах для електроніки, технологічні процеси отримання напівпровідників, провідників, діелектриків, магнетиків та виробництво на їх основі електронних апаратів.
Студент повинен знати:
загальні характеристики чистоти матеріалів, будову твердих тіл, їх кристалографічні властивості, основи технології отримання моно- та полікристалів
Студент повинен вміти:
– використовувати знання експериментальних методів отримання матеріалів; вивчати їхні оптико-спектральні характеристики; вплив досконалості структури на параметри зразків.
– використовувати одержані знання при конструюванні електронної техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Таиров Ю.М., Цветков В.Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов. – М.: Высшая школа, 1990. – 423с.
2. Никифорова-Денисова С.Н. Механическая и химическая обработка. Книга 4 с «Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники». – М.: Высшая школа, 1989. – 95с.
3. Никифорова-Денисова С.Н., Любушкин Е.Н. Термические процессы. Книга 5 с «Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники». – М.: Высшая школа, 1989. – 96с.
4. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: М.: Высшая школа.- 1986.- 376 с.
5. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: Учебник для вузов. – М.: Металургия.– 1988. – 574 с..
6. Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем.– М.: Высшая школа.– 1975. – 342 с.
7. Материалы, используемые в полупроводниковых приборах. Пер. С анг. /Под ред. Жузе В.П. – М.: Мир.– 1968.– 350 с.
8. Угай Я.А. Введение в химию полупроводников: Учебное пособие для вузов.– М.: Высш. Школа.– 195.– 302 с.
9. Болеста І.М. Хімічний зв’язок і структура матеріалів.– Львів, вид-во ЛДУ.– 1992.– 83 с.

Допоміжна
1. Светличный В.М. Твердотельная электроника. Текст лекций. – Харьков: ХГУ, 1989. – 69с.
2. Коновалов О.М. Полупроводниковые материалы. Харьков.: Изд-во ХГУ.– 1963.– 212 с.
3. Фрицше К. Получение полупроводников. М.: Мир.– 1964.– 205 с.