Електронні вимірювальні прилади та методи вимірювань

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31

Опис курсу

Мета –  одержання знань про засоби і методи електричних вимірювань, зокрема, електричних, магнітих і неелектричних величин.
Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
■ класифікацію засобів вимірювань та похибки вимірювань;
■ принципи роботи найпростіших аналогових вимірювальних механізмів;
■ характеристики, класифікацію та види перетворювачів;
■ методи вимірювання основних електричних величин;
■ будову і характеристику осцилографа.
вміти:

■ визначати клас точності, принцип роботи та обмеження вимірювальної техніки за позначеннями на шкалах;
■ проводити вимірювання основних електричних величин;
■ застосовувати техніку користування та калібрування осцилографа;
■ вимірювати амплітудно-частотні характеристики сигналів.

Рекомендована література

1. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин. / Під ред. Є. Поліщука. – Київ, 1978.
2. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений: Пер. с англ. – Москва, 1990.
3. Основы электроизмерительной техники / Под ред. М. Левина. – Москва, 1963.
4. Шаповаленко О., Боднар В. Основи електричних вимірювань: Підручник –Київ, 2002.
5. Телешевский Б. Измерения в электро– и радиотехнике. – Москва, 1984.
6. Шухин А., Белоусова Н., Пухляков Ю. и др. Электротехника. – Москва, 1989.
7. Орнатский П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). – Киев, 1973.