Агроекологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.ГРК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГРК-31ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.

Опис курсу

Мета:  оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів у секторі сільського господарства, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації агроекосистем, збереження агробіорізноманіття.

Завдання: засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ в агроекосистемах, агроландшафтах, основних принципів еколого-орієнтованого сільського господарства.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

– основи агроекології, які є теоретичною базою формування екологічного світогляду і необхідні для наукового обґрунтування і розробки сучасних екологобезпечних технологій ведення сільського господарства.

 вміти:

– проводити  агроекологічну оцінку агроекосистеми, агрометеорологічне прогнозування урожайності сільськогосподарських культур, оцінку впливу хімізації сільського господарства на компоненти довкілля, пропонувати екологічно безпечні способи підвищення продуктивності  агроекосистеми

Рекомендована література

Сільськогосподарська екологія / За редакцією М. М’якушка. – Київ, 1992.

Писаренко А. Агроекологія: теорія та практикум. – Полтава, 2003.

Агроэкология / За ред. В. Черникова. – Москва, 2004.

Медведев В. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур. – Киев, 1997.

Додаткова:

Минеев В. Химизация земледелия и природная среда. – Москва, 1990.

Кирюшин В. Экологические основы земледелия. – Москва, 1996.

Інформаційні ресурси

Інтернет видання:

http://www.minagro.gov.ua/

http://agroua.net/

http://www.nauu.edu.ua