Спеціалізація ”Обслуговування програмних систем і комплексів”

Програма практики зі спеціальності “5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів”

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 5.05010101 – Обслуговування програмних систем і комплексів
Спеціалізація: Обслуговування програмних систем і комплексів
Кваліфікація: програміст

Виробнича практика