Cпеціалізація ”Прикордонний екологічний контроль”

Програми практик зі спеціальності “5.04010602. Прикладна екологія”

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 5.04010602 – прикладна екологія
Спеціалізація: прикордонний екологічний контроль
Кваліфікація: еколог

Загальна екологічна навчальна практика

Регіональна екологічна навчальна практика

Навчальна практика з метеорології і кліматології

Навчальна практика з топографії з основами картографії

Виробнича практика