Спеціалізація ”Екологія землекористування і агробізнес”

Програми практик зі спеціальності “5.04010602. Прикладна екологія”

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 5.04010602 – прикладна екологія
Спеціалізація: екологія землекористування і агробізнес
Кваліфікація: еколог

Ґрунтово-екологічна практика

Екологія земелекористування

Загальна екологічна практика

Комплексна екологічна практика

Метеорологія і кліматологія

Організаційно-господарська практика

Навчальна практика з топографії з основами картографії

Виробнича практика