Спеціалізація ”Екологія землекористування і агробізнес”

Програми практик зі спеціальності 101 – Екологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Екологія
Спеціалізація: екологія землекористування і агробізнес
Кваліфікація: технік-еколог

Ґрунтово-екологічна практика

Екологія земелекористування

Загальна екологічна практика

Комплексна екологічна практика

Метеорологія і кліматологія

Організаційно-господарська практика

Навчальна практика з топографії з основами картографії

Виробнича практика