Спеціалізація ”Аналітичний контроль якості хімічних сполук”

Програми практик
для спеціальності “5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук”

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 5.04010101 – аналітичний контроль якості хімічних сполук
Спеціалізація: аналітичний контроль якості хімічних сполук
Кваліфікація: технік-хімік

Навчальна практика для I курсу

Виробнича практика для II курсу

Виробнича практика для III курсу