Cпеціалізація ”Біоекологія”

Програми практик для спеціальності “5.04010602 Прикладна екологія”

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
галузь знань: 0401 – природничі науки
Спеціальність: 5.04010602 – прикладна екологія
Спеціалізація: біоекологія
Кваліфікація: технік-еколог

Загальна екологічна навчальна практика

Навчальна практика з ботаніки для І курсу

Навчальна практика з зоології для І курсу

Навчальна практика для ІІ курсу

Виробнича практика